About US

Who We Are

เร็กซ์พ็อดคือสุดยอดพ็อดระบบปิดที่ออกแบบมาเพื่อการเลิกบุหรี่โดยเฉพาะ ถ้าหลายคนรู้จัก Relax Pot ก็จะรู้ทันทีว่าแบรนด์นี้เป็นเหมือนผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าแบบพกพาในระบบปิดที่ใครได้ลองต้องยกนิ้วให้ คุณอาจสงสัยว่านิ้วไหน เพราะนิ้วหัวแม่มือมีความหมายดีมาก หาซื้อง่าย มีให้เลือกมากมาย นี่คือคุณสมบัติพิเศษของแบรนด์นี้ ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่ม รู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เมื่อคุณสูบบุหรี่ ความรู้สึกของการเปิดโล่ง คุณสามารถสูบบุหรี่จนกว่าของเหลวจะหมดไปโดยไม่เผาไหม้ ใช้ได้จนกว่าน้ำยาจะหมด

Our Founder Team

ธนพล ศรีสดุดี

ธนพล ศรีสดุดี

Founder

Our Accountant Team

Our Administrator Team

วีระศักดิ์ สุวรรณโชติ

วีระศักดิ์ สุวรรณโชติ

หัวหน้าทีม Accountant

ธิดา เมธากิจขจร

ธิดา เมธากิจขจร

สมาชิกในทีม Accountant

บรรณวรรณ ศรีทอง

บรรณวรรณ ศรีทอง

สมาชิกในทีม Accountant

รัญชนา นันทพินิจ

รัญชนา นันทพินิจ

สมาชิกในทีม Accountant

สราวลี สยนานนท์

สราวลี สยนานนท์

หัวหน้าทีม Administrator

พรพิมล ปรีชาวงศ์

พรพิมล ปรีชาวงศ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

นนท์ แก้ววิไล

นนท์ แก้ววิไล

ผู้ร่วมทีม Administrator

ปรียา วีระกิตติ

ปรียา วีระกิตติ

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

ธัญญา อินทรประสาท

ธัญญา อินทรประสาท

หัวหน้าทีม Web Developing

ธนิดา เหล่าสกุล

ธนิดา เหล่าสกุล

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

ตรีวิทย์ ภูงาม

ตรีวิทย์ ภูงาม

หัวหน้าทีม Content Creating

ฐาปนา จันทรทรัพย์

ฐาปนา จันทรทรัพย์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

กัญพัชญ์ คมคาย

กัญพัชญ์ คมคาย

ผู้ร่วมทีม Content Creating

พัชรียา ปรางค์ทรัพย์

พัชรียา ปรางค์ทรัพย์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

พร้อมพงศ์ มิ่งมาลา

พร้อมพงศ์ มิ่งมาลา

หัวหน้าทีม Digital Marketing

พรพักตร์ มั่นคงประสิทธิ์

พรพักตร์ มั่นคงประสิทธิ์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ขวัญชนก นิกรนนท์

ขวัญชนก นิกรนนท์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ปรางทิพย์ เกียรติโกศล

ปรางทิพย์ เกียรติโกศล

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing